MAGIC HTML

Blog e-Pembelajaran Bahasa Malaysia (Versi Khas Untuk Para Murid SJK(C) Hwa Lien, Pulau Ketam)

16 November 2011

Pelajaran 5

Unit : 1. Sahabat Akrab
Tajuk: A. Jiran Baharu

Rancangan Pengajaran Harian (Pelajaran 5)
*Klik pada RPH di atas untuk memperbesar saiz paparan.


Langkah 1:  Murid mengenal pasti kata nama am dan kata nama khas.
Langkah 2:  Murid menyalin teks yang diberikan dengan ejaan dan tanda baca yang betul.Skema Jawapan (Tutorial):Langkah 3:  Murid mengasingkan kata nama am dan kata nama khas daripada petikan di atas. Kemudian, buat semakan terhadap jawapan sendiri.

Arahan: Setelah mengasingkan kata nama am dan kata nama khas, murid dinasihati agar menekan  butang di bawah untuk menyemak jawapan mereka.Langkah 4:  Murid membandingkan jawapan yang sudah ditulis dengan jawapan rakan.
Ke Halaman Menu Penyediaan 1 Unit Pelajaran BM Tahun 4

Tiada ulasan:

Catat Ulasan