MAGIC HTML

Blog e-Pembelajaran Bahasa Malaysia (Versi Khas Untuk Para Murid SJK(C) Hwa Lien, Pulau Ketam)

16 November 2011

Pelajaran 6

Unit : 1. Sahabat Akrab
Tajuk: B. Hidup Saling Membantu

Rancangan Pengajaran Harian (Pelajaran 6)

*Klik pada RPH di atas untuk memperbesar saiz paparan.Langkah 1:  Murid membaca teks yang diberikan secara lantang.

*Klik pada petikan di atas untuk memperbesar saiz paparan.Langkah 2:  Murid menjawab soalan yang dikemukakan seperti berikut.

Soalan 1:Apakah tujuan Chee Meng pergi ke rumah Asraf ?
Soalan 2:Bagaimanakah Asraf mengatasi masalah Chee Meng?

Hantar jawapan anda kepada guru melalui e-mel.
Tekan butang ini untuk menghantar jawapan anda kepada Cikgu Chua VK (D20102044949)

Langkah 3:  Murid memberikan maksud perkataan berdasarkan petikan.
Rujukilah kamus yang disediakan dalam blog ini untuk mendapatkan makna perkataan yang tepat
Langkah 4:  Murid membina ayat menggunakan perkataan tersebut dan membacakannya kepada kelas.

Hantar jawapan anda kepada guru melalui e-mel.
Tekan butang ini untuk menghantar jawapan anda kepada Cikgu Chua VK (D20102044949)Langkah 5:  Murid melagukan syair dengan sebutan dan intonasi yang sesuai.
Tekan butang di bawah untuk mencari makna perkataan di atas.
Tekan butang ini untuk merujuki kamus secara talian.


D20102044949


Ke Halaman Menu Penyediaan 1 Unit Pelajaran BM Tahun 4

Tiada ulasan:

Catat Ulasan