MAGIC HTML

Blog e-Pembelajaran Bahasa Malaysia (Versi Khas Untuk Para Murid SJK(C) Hwa Lien, Pulau Ketam)

Bahan Perangsang Aktiviti Bina Ayat

Langkah 1: Teliti gambar dan perkataan seperti yang tertera di bawah.
Langkah 2: Fahami maksud perkataan dalam gambar.
Langkah 3: Bina Ayat Berpandukan kepada gambar.

Disediakan Oleh: Cikgu Chua Vui Kiong (D20102044949) , Kumpulan EL-B30

Untuk tujuan semakan jawapan,
Anda boleh hantar jawapan anda kepada guru melalui e-mel.
Tekan butang ini untuk menghantar jawapan anda kepada Cikgu Chua VK (D20102044949)

 Tamat