MAGIC HTML

Blog e-Pembelajaran Bahasa Malaysia (Versi Khas Untuk Para Murid SJK(C) Hwa Lien, Pulau Ketam)

Penyediaan 1 Unit Pelajaran BM

Menu Penyediaan Satu Unit Pelajaran Bahasa Malaysia SJK(C)
Darjah 4
 Unit 1: Sahabat Akrab
Disediakan Untuk Mempelbagaikan Kegunaan Buku Teks.

Tekan Pelajaran 1Tekan Pelajaran 2
Tekan Pelajaran 3Tekan Pelajaran 4
Tekan Pelajaran 5Tekan Pelajaran 6

Tekan Pelajaran 7Tekan Pelajaran 8
Tekan Pelajaran 9Tekan Pelajaran 10

Tekan Pelajaran 11Tekan Pelajaran 12

Hasil Pembelajaran dan RPH BM Unit 1 Sahabat Akrab
Lampiran: Bahan Rangsangan P&P BM Unit 1
Murid meneliti gambar di bawah yang menunjukkan meja tulis di dalam bilik Asraf. Kemudian, murid dikehendaki menceritakannya kepada kelas. Selepas itu, murid diminta untuk menjawab soalan-soalan yang dikemukakan.

Klik gambar di atas untuk memperbesar saiz paparan.

Saolan 1: Bilakah tarikh lahir Chee Meng?

Saolan 2: Pada pendapat anda, bagaimanakah hubungan Asraf dengan Chee Meng?

Saolan 3: Cuba sebutkan ciri-ciri sahabat yang baik.